Onepager

Sensoty biedt realtime advies voor stedelijk groen met behulp van sensoren

Wat is Sensoty?

Met Sensoty ondersteunen we beheerders van de openbare ruimte. Dit doen we door het plaatsen van sensoren in bijvoorbeeld gazons, plantenborders en bij bomen. De sensoren genereren data en met behulp van het platform Sensoty wordt deze ruwe data vertaald naar concrete onderhoudsmaatregelen en adviezen. 

Wij leveren de hardware, het algoritme en de dashboards, waarna de eindgebruiker het platform vult met maatregelen en gewenste ingrijpmomenten. Denk bijvoorbeeld aan bewateren, bemesten, het wieden van onkruiden of het beluchten van gazons of plantplaatsen. De eindgebruiker stelt hierdoor zelf het gewenste kwaliteitsniveau vast en het platform zorgt voor triggers, adviezen en ingrijpmomenten om die kwaliteit te borgen en de beheerder te ondersteunen.

overzichtelijk

Maatregelen

Worden ingesteld door de eindgebruiker en actief als ze getriggerd worden door metingen.

Sensoren

De bodemsensoren zijn draadloos, volledig ondergronds, gaan minimaal 20 jaar mee en meten vijf verschillende waarden.

realtime

Adviezen

Komen automatisch op het dashboard of in de mail van de uitvoeringsverantwoordelijke.

Locaties

De locaties van de sensoren worden middels een gps-meting vastgelegd en weergegeven in het platform.

toegangkelijk

Metingen

Komen elke 20 minuten binnen en worden weergegeven in overzichtelijke grafieken.

Bodemonderzoeken

De uitkomsten van uitgevoerde bodemonderzoeken kunnen met een druk op de knop worden weergegeven.

Demo

Gratis demo beschikbaar

Vrijblijvende begeleiding

Offerte aanvragen?

De samenwerking met Sensoty heeft geleidt tot de ontwikkeling van het beheerplatform. De samenwerking was erg prettig, met name door het enthousiasme van het projectteam en de verfrissende ideeën. We hebben door de andere manier van werken ook erg veel energie van de samenwerking gekregen. Zonder het intensieve traject met Sensoty, zouden we niet tot deze data-gedreven oplossing zijn gekomen. 

Stadsbeheer, gemeente Groningen

Demo aanvraag

Ontvang een gratis demo-account en ontdek wat Sensoty voor jou kan betekenen!

1. Privacy Statement

Hieronder vind u de privacyverklaring van Sensoty B.V.. In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld, hoe wij ze beveiligen en hoe daarmee omgegaan wordt. Bijvoorbeeld waar uw gegevens worden opgeslagen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. 

1.1 Bedrijfsgegevens

Sensoty B.V., gevestigd aan Stavangerweg 4/a 9723 JC Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

http://www.sensoty.nl/ 

 

Stavangerweg 4/a, 9723 JC, Groningen 

050 – 711 90 50 

 

T. Pals is de Functionaris Gegevensbescherming van Sensoty B.V. Hij is te bereiken via tom.pals@secgroep.nl.

1.2 Persoonsgegevens die wij verwerken

Sensoty B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde gegevens voor het aanbieden van ons product/dienst. Zonder deze gegevens kan Sensoty B.V. het product/dienst niet leveren.

1.3 Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via tom.pals@secgroep.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

1.4 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sensoty B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

– Uw account bij Sensoty B.V. aan te maken en te beheren.

– Bestellingen van onze diensten te verwerken.

– Misbruik en oneigenlijk gebruik van onze diensten te voorkomen.

 

1.5 Geautomatiseerde besluitvorming 

Sensoty B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sensoty B.V.) tussen zit.

1.6 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Sensoty B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren bewaartermijnen die voldoen aan de desbetreffende wet- en regelgeving.

1.7 Delen van persoonsgegevens met derden 

Sensoty B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

1.8 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Sensoty B.V. gebruikt enkel functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Sensoty B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

1.9 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sensoty B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar tom.pals@secgroep.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sensoty B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

1.10 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Sensoty B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via tom.pals@secgroep.nl.

 

Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. -DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.