loader

19

MEETEENHEDEN

5

KLANTEN

365

DAGEN CONTROLE PJ

45

SENSOREN

monitor
0
METINGEN
WAT IS SENSOTY

Realtime advies voor stedelijk groen met sensoren

Met Sensoty optimaliseren wij groenonderhoud en helpen wij het versterken van stedelijk groen. Dit doen we door het ontwikkelen en toepassen van ‘sensor based’ technologie, waarbij bodem- en omgevingdata wordt vertaald naar onderhoudsadviezen. Door deze unieke technologie zijn wij in staat om altijd de beste adviezen te geven, op het juist tijdstip en op de juist locatie.

SENSOTY IN BEELD

Onze collega Ruben vertelt

Ruben vertelt onder andere over wat Sensoty doet, wat de bodemsensoren meten en over mogelijke doeleinden.

0
Sustainable Goals
Over ons

Wij conformeren ons aan de Sustainable Development goals

Omdat wij met Sensoty willen bijdragen aan een klimaatbewuste wereld.
Klik op een blokje!

Met Sensoty gaan we een bijdrage leveren aan een duurzame inrichting en het beheer van terreinen in het stedelijk gebied. We doen dit door gebruik te blijven maken van innovatieve werkwijzen, zoals het toevoegen van aanvullende sensoren. De komende drie jaar gaan we experimenteren met stikstofsensoren, omgevingstemperatuur en geluidssensoren. Door de data-input op het platform Sensoty elk jaar uit te breiden met minimaal één relevante sensorinput, blijven we een relevante rol spelen in het bijdragen aan innovatie en infrastructuur.

Met Sensoty gaan we een bijdrage leveren aan optimalisatie van kwaliteit en kwantiteit van groen, duurzaam onderhoud en optimalisatie van natuur en parken in stedelijk gebied. We doen dit door duurzame, biologische en milieuvriendelijke advisering centraal te stellen. Denk hierbij aan het enkel adviseren van milieuvriendelijke en biologische meststoffen en het voorschrijven van uitvoering van onderhouds-werkzaamheden met CO2 neutraal of elektrisch materieel. Uiterlijk in 2020 zijn de adviezen die vanuit Sensoty gegenereerd worden volledig biologisch en CO2 neutraal.

Met Sensoty gaan we een bijdrage leveren aan een klimaat-robuuste ruimtelijke ordening en maatregelen om wateroverlast, droogte en hittestress realtime inzichtelijk te maken en tegen te gaan. We doen dit door de sensordata uit groene stedelijke gebieden en parken met de buitenwereld te communiceren en deze af te zetten tegen verhard stedelijk gebied. Door de verschillen in hitte, water en droogte inzichtelijk te maken, dragen we bij aan bewustwording bij inwoners en zetten we stappen richting vergroening.

Met Sensoty gaan we een bijdrage leveren aan ontwikkeling van lokale flora en fauna. We doen dit door advisering in Sensoty af te stemmen op de behoefte van de lokale ecologie en het uitsluiten van toepassing van chemische (bestrijdings)middelen. We stellen hiervoor een ecologisch onderhoudsplan op, waarna we onderzoeken bij welke geadviseerde reguliere onderhoudsmaatregel het mogelijk is om deze om te vormen naar een ecologische maatregel. In 2023 zijn minimaal 50% van de geadviseerde onderhoudsmaatregelen ‘ecologisch aantrekkelijk’.